ขอบเอจสำหรับปิดขอบไม้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่

*  พีวีซีปิดขอบ PVC Edge Banding

* เอบีเอสปิดขอบ ABS Edge Banding

* อลูมิเนียมปิดขอบ Aluminium Edge Banding

* อะครีลิคทูโทนปิดขอบ Acrylic Two Tone Edge Banding

        เอจปิดขอบ มีขนาด ดังต่อไปนี้

# ความหนา 0.5 mm :  กว้าง 15, 19, 22 mm

# ความหนา 1 mm :  กว้าง 12, 19, 23, 28, 32, 42, 50 mm

# ความหนา 2 mm :  กว้าง 22, 28, 32 mm

**  ขอบพีวีซี, ขอบ PVC, ตัวปิดขอบ, Edge, Edge Banding, วัสดุปิดขอบ, พีวีซีปิดขอบ, PVC Edging, Edging **
Solid
MK630 White
M2115 White Hi-gloss
Ivory 3995
MFI599 Beige
073 Sandstone
Grey
MK3238 Grey
MD244 Warm Grey
MK3200 Graphite
MK260 Black
MK260 Black HG
AV8 Burgundy
AV9 Navy Blue
Acrylic
Acrylic White
Acrylic Red
Acrylic Black
Acrylic Green
Two-Tone Ivory
Two-Tone Red
Two-Tone Black
Woodgrain
AG8 Conifer
0W5 Linen Topaz
0R8 Rijeke Oak
AP8 Amberes Oak
AP7 Rhodes
0R9 Velina Ash
0X1 Italian Abete
AQ5 Brooklyn
0R4 Avignon
AJ1 Warm Rovere
AJ3 Stellar Oak
AA6 Cement Grey
AJ7 Silver Zilk
AP6 Ares Concrete
AA3 Denim Grizzly
AP9 Homie Eucalyptus
AQ9 Oak Pagasus
AJ9 Ashlandic
0X4 Faggiona
AG9 Shimo Ash
AP3 Foxy Ash
0T1 Crossing Oak
Maple
MM325 Maple
MFD0125 Natural Oak
67B Cherry Capuchino
AH9 Gentle Rovere
MFD205 Beech
0J6 Cherry
0P1 Noce Nogaro
0R9 Velina Ash
AJ6 Camel Zilk
AJ8 Dark Otter Zilk
AA8 Unique Oak
0S1 Wyoming Maple
AQ3 Fumed Oak
AA7 Classic Teak
0R2 Sheffield Oak
0R7 Pasadena Oak
OAK (Wenge)
MD552 Silk
MD713 Viva
MD704 Golden Tree
MD557 Combi Brown
MD381 Canyon
MD369 Yean
*** หรือ สีนอกเหนือจากนี้สามารถ Made to order จำนวนขั้นต่ำ 3,000 เมตรขึ้นไป ***
Aluminium Edge Banding
Acrylic Two-Tone Edge Banding
PVC, ABS Edge Banding