ตระแกรงชุดครัวเอนกประสงค์

1. ตระแกรงเอนกประสงค์วางจาน (แบบเปิด-หน้าบาน)

 

* รหัส :     174.047.800
* สำหรับตู้ขนาด :     800 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     698*460*135 mm (W*D*H)

2. ตระแกรงเอนกประสงค์วางของ (แบบเปิดหน้า-บาน)

 

* รหัส :     174.048.800
* สำหรับตู้ขนาด :     800 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     698*460*135 mm (W*D*H)

3. ตระแกรงเอนกประสงค์วางของ (แบบเปิด-หน้าบาน)

 

* รหัส :     174.050.600, 174.050.800
* สำหรับตู้ขนาด :     600, 800 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     545*460*180 mm (W*D*H)
:     745*460*180 mm (W*D*H)

4. ตระแกรงเอนกประสงค์วางของ (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     174.052.800
* สำหรับตู้ขนาด :     800 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     745*460*140 mm (W*D*H)

5. ตระแกรงเอนกประสงค์วางของ (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     174.055.600, 174.055.800
* สำหรับตู้ขนาด :     600, 800 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     535*460*180 mm (W*D*H)
:     735*460*180 mm (W*D*H)

6. ตระแกรงเอนกประสงค์วางของ (แบบติดหน้าบาน หรือ แบบเปิดหน้าบาน)

 

* รหัส :     1810.600.01
* สำหรับตู้ขนาด :     600 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ไม้ HMR
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     530*460*165 mm (W*D*H)

7. ตระแกรงสูง บานดึง 6 ชั้น

 

* รหัส :     174.040F6.400
* สำหรับตู้ขนาด :     400 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ Heavy Duty แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     340*500*(1870-2170) mm (W*D*H)

8. ตระแกรงสูง บานเปิด 6 ชั้น

 

* รหัส :     174.119F6.450
* สำหรับตู้ขนาด :     450 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     405*530*1850 mm (W*D*H)

9. ตระแกรงสูง บานดึง 6 ชั้น

 

* รหัส :     1805F6.400.01
* สำหรับตู้ขนาด :     400 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ไม้ HMR
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ Heavy Duty แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     390*500*(1870-2170) mm (W*D*H)

10. ตระแกรงสูง บานเปิด 6 ชั้น

 

* รหัส :     174.119F6.450
* สำหรับตู้ขนาด :     450 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ไม้ HMR
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     405*530*1850 mm (W*D*H)

11. ตระแกรงเอนกประสงค์ เข้ามุม (ซ้าย/ขวา) (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     174.033 L/R
* สำหรับตู้ขนาด :     900 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ Heavy Duty แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     850*490*520 mm (W*D*H)

12. ตระแกรงเอนกประสงค์ เข้ามุม แบบครึ่งวงกลม (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     174.039.180.800
* สำหรับตู้ขนาด :     800 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* ขนาดตระแกรง :     740*394*680 mm (W*D*H)

13. ตระแกรงเอนกประสงค์ เข้ามุม รูปถั่ว (แบบเปิด-หน้าบาน)

 

* รหัส :     1808.900.01 L/R
* สำหรับตู้ขนาด :     900 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ไม้ HMR
* ขนาดตระแกรง :     810*500*(570-710) mm (W*D*H)

14. ตระแกรงเอนกประสงค์ เข้ามุม ติดเปิดหน้าบาน เปิดซ้าย ดึงขวา (แบบเปิด-หน้าบาน)

 

* รหัส :     1806.800.01
* สำหรับตู้ขนาด :     800 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ไม้ HMR
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ Heavy Duty แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     850*490*605 mm (W*D*H)

15. ตระแกรงเอนกประสงค์ แบบดึง-ลง

 

* รหัส :     174.082.600
* สำหรับตู้ขนาด :     600 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* ขนาดตระแกรง :     466*260*560 mm (W*D*H)

16. ตระแกรงเอนกประสงค์ พร้อมที่วางช้อนส้อม (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     1502.400.01
* สำหรับตู้ขนาด :     400 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     360*460*480 mm (W*D*H)

17. ตระแกรงเอนกประสงค์ 2 ชั้น แบบ สไลด์ข้างซ้าย (แบบเปิด-หน้าบาน)

 

* รหัส :     174.064F2.300R
* สำหรับตู้ขนาด :     300 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับข้าง แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     225*470*466 mm (W*D*H)

18. ตระแกรงเอนกประสงค์ พร้อมที่วางช้อนส้อม (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     1501.300.01
* สำหรับตู้ขนาด :     300 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     260*460*480 mm (W*D*H)

19. ตระแกรงเอนกประสงค์ 2 ชั้น Slide ข้างขวา (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     1807.150.01 R
* สำหรับตู้ขนาด :     150 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ไม้ HMR
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     260*460*480 mm (W*D*H)

20. ตระแกรงเอนกประสงค์ 2 ชั้น Slide ข้าง ซ้าย/ขวา (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     1802F2.200.01 L/R ,  1802F2.300.01 R
* สำหรับตู้ขนาด :     200 mm , 300 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ไม้ HMR
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     155*470*600 mm (W*D*H)
      255*470*600 mm (W*D*H)

21. ถังขยะ รุ่น 2 ถัง มีฝาปิด (แบบดึงหน้าบาน)

 

* รหัส :     173.149
* สำหรับตู้ขนาด :     400 mm
* สีเฟรม :     อลูมิเนียม
* วัสดุพื้น :     อลูมิเนียม
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     330*480*400 mm (W*D*H)

22. ถังขยะ รุ่น 1 ถัง ไม่มีฝาปิด (แบบดึงหน้าบาน)

 

* รหัส :     173.151
* สำหรับตู้ขนาด :     300 mm
* สีเฟรม :     อลูมิเนียม
* วัสดุพื้น :     อลูมิเนียม
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักรับใต้ แบบ 2 ตอน
* ขนาดตระแกรง :     275*460*510 mm (W*D*H)

23. ตระแกรงเอนกประสงค์ พร้อมที่วางช้อนส้อม (แบบติดหน้าบาน)

 

* รหัส :     174.159
* สำหรับตู้ขนาด :     400 mm
* สีตระแกรง :     โครเมียม
* วัสดุพื้น :     ลวดตระแกรง
* รูปแบบ :     รางลิ้นชักแบบ Ball Bearing
* ขนาดตระแกรง :     360*460*480 mm (W*D*H)

ถาดใส่ช้อนส้อมแสตนเลส

1. ถาดใส่ช้อนส้อมแสตนเลส แบบ 3 ช่อง (ลึก 450 mm)

 

* รหัส :     TR-03-45
* สำหรับตู้ขนาด :     450 mm
* วัสดุ :     แสตนเลส, ABS
* ขนาด :     279*450*63.5 mm (W*D*H)

2. ถาดใส่ช้อนส้อมแสตนเลส แบบ 3 ช่อง (ลึก 500 mm)

 

* รหัส :     TR-03-50
* สำหรับตู้ขนาด :     500 mm
* วัสดุ :     แสตนเลส, ABS
* ขนาด :     279*500*63.5 mm (W*D*H)

3. ถาดใส่ช้อนส้อมแสตนเลส แบบ 4 ช่อง (ลึก 450 mm)

 

* รหัส :     TR-04-45
* สำหรับตู้ขนาด :     450 mm
* วัสดุ :     แสตนเลส, ABS
* ขนาด :     363*450*63.5 mm (W*D*H)

4. ถาดใส่ช้อนส้อมแสตนเลส แบบ 4 ช่อง (ลึก 500 mm)

 

* รหัส :     TR-04-50
* สำหรับตู้ขนาด :     500 mm
* วัสดุ :     แสตนเลส, ABS
* ขนาด :     363*450*63.5 mm (W*D*H)

ช่องวางจาน

1. ช่องวางจาน

 

* รหัส :     PL-130
* Suitable For :     ขนาดของจาน 180-335 mm
* วัสดุ :     แสตนเลส, ABS
* ขนาด :     165*265*175 mm (W*D*H)